Kế toán viên được cho là một trong những nghề mang tính chuyên nghiệp cũng như “ở một đẳng cấp khác” trên thế giới. Nhưng một thực tế cho thấy có nhiều khó khăn mà sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp phải đối mặt. Một phần do lượng sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp rất đông và nhiều trường đào tạo. Trước vấn đề đó Lamketoan.vn sẽ giúp sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp hiểu thêm về những gì mà chúng ta cần chuẩn bị cho con đường sự nghiệp chuyên nghiệp này.

1. Các vị trí công việc phù hợp với sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp

Đây là các vị trí công việc dành cho các bạn sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp

– Tại doanh nghiệp:

Chuyên viên kế toán, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, kiểm toán nội bộ, kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, giám đốc tài chính/ CFO. Tại các cơ quan quản lý nhà nước: Quản lý tài chính các dự án. Chuyên viên kế toán. Chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính. Kiểm toán Nhà nước, thanh tra kinh tế.

– Tại các công ty Kế toán, Kiểm toán:

Chuyên gia kế toán, kiểm toán. Chuyên gia phân tích tài chính. Chuyên gia tư vấn kế toán. Chuyên gia tư vấn thuế. Chuyên gia tư vấn ngân hàng – tín dụng. Tại các tổ chức xã hội: Kiểm soát tài chính, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính. Chuyên gia quản lý quỹ, chuyên viên kế toán.