Category Archives: Tin Tức

Thời Điểm Nào Cơ Quan Thuế Sẽ Xuống Làm Việc Tại Doanh Nghiệp?

Căn cứ vào các trường hợp quy định tại Quy trình ban hành kèm theo...

Các Khoản Thu Nhập Không Phải Đóng BHXH Bắt Buộc Và Được Miễn Thuế TNCN 2023

Căn cứ vào khoản 26 Điều 1 của Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, các khoản thu nhập...

Xử Lý Nghiêm Minh Vi Phạm Pháp Luật Trong Phát Hành, Sử Dụng Hoá Đơn Điện Tử

Ngày 12/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Công điện số 01/CĐ-BTC về việc...

Làm kế toán thuế trong doanh nghiệp cần biết những gì?

Kế toán là việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin liên quan...

Làm kế toán thuế trong doanh nghiệp cần biết những gì?

Kế toán là việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin liên quan...

Phương pháp kế toán chứng khoán kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp nhượng bán chứng khoán kinh doanh dưới hình thức hoán đổi...

5 “lời nhắn nhủ” dành cho sinh viên kế toán sắp tốt nghiệp

Kế toán viên được cho là một trong những nghề mang tính chuyên nghiệp cũng như...

Vai trò của kế toán trong phòng kế toán

2. Vai trò của kế toán – Vai trò của kế toán là một bộ phận cấu...

Hình thức kế toán nhật ký chung trong doanh nghiệp

2.2 Các sổ kế toán chi tiết – Sổ chi tiết các tài khoản liên...