Ngày 12/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Công điện số 01/CĐ-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT.

Tổng cục Thuế vừa có công điện yêu cầu các Cục Thuế trực thuộc Trung ương, các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế tăng cường quản lý hoá đơn điện tử (HĐĐT).

Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phân công, triển khai đẩy đủ các nhiệm vụ được giao trong Công điện tới từng đơn vị, cá nhân, thiết lập chế độ báo cáo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện: Định kỳ báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế trước ngày 30 hàng tháng.

Tổng cục Thuế giao Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế, Tạp chí Thuế, Văn phòng Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế về HĐĐT dưới nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền bằng phương thức điện tử nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật thuế.

Các đơn vị phải cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế, hậu quả pháp lý khi mua bán, sử dụng HĐĐT để thu lợi bất chính, chiếm đoạt tiền thuế và công khai thông tin tổ chức, cá nhân có hành vi mua, bán hóa đơn để tuyên truyền, góp phần cảnh báo, răn đe các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn.

Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ, đơn vị và Cục Thuế các địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính hệ thống để phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, không để xảy ra các vi phạm về phát hành, sử dụng HĐĐT.

Tổng cục Thuế cũng giao Cục Thanh tra kiểm tra, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Cục Thuế các địa phương triển khai các biện pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT; nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể tới từng cán bộ, công chức trong việc quản lý, giám sát, kiểm trở việc phát hành, sử dụng HĐĐT để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ tình trạng mua bán HĐĐT, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định.

Tổng cục Thuế cũng giao Cục Công nghệ thông tin thực hiện rà soát tổng thể, đánh giá và đề xuất việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đối với HĐĐT. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin HĐĐT trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, trình Bộ Tài chính phê duyệt trong tháng 5/2023. Đồng thời, tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng đối với hệ thống HĐĐT; Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bất thường trên hệ thống HĐĐT…

Cục Công nghệ thông tin, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan phân công, bố trí cán bộ thực hiện công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo, kịp thời phát hiện các hành vi giả mạo, gian lận về HĐĐT, từ đó phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.