STT

VIỆC LÀM

SỐ LƯỢNG

NƠI LÀM VIỆC

1

Nhân viên kế toán

03

Thành phố Hồ Chí Minh

2

Nhân viên thẩm định giá

02

Thành phố Hồ Chí Minh