Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Báo cáo tài chính: Cần nhất là sự minh bạch

Báo cáo tài chính: Cần nhất là sự minh bạch

Báo cáo tài chính: Cần nhất là sự minh bạch   Việt Nam hiện đã công bố 26 chuẩn mực kế toán trên cơ sở vận dụng có chọn lọc chuẩn mực kế toán quốc tế, nhưng mức độ tuân thủ cũng như cách hiểu lại có nhiều điểm khác nhau. Vì sao lại có tình trạng này và đến khi nào chúng ta có thể hội nhập toàn bộ chuẩn mực kế toán, kiểm toán với quốc tế? ĐTCK đã phỏng vấn PGS.TS Đặng Văn Thanh, Phó chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Chủ tịch Câu lạc...

Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán độc lập

Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán độc lập (Cập nhật ngày 26/07/2011 - 35:11) Tại kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XII đã chính thức thông qua Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 với những quy định quản lý chặt hơn đối với nghề kiểm toán tại Việt Nam. Luật Kiểm toán độc lập là văn bản pháp luật cao nhất về kiểm toán độc lập,...