Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

HỒ SƠ NĂNG LỰC

 

 

Công ty TNHH Tư Vấn Thuế Á Châu được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311108528 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/08/2011.

Cơ sở pháp lý hoạt động:

- Công văn số 3843/TCT-PC ngày 26/10/2011 của Tổng cục Thuế về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế Á Châu.

- Danh sách đại lý thuế được phép hành nghề trong năm 2013 được Tổng cục thuế chấp thuận: Số thứ tự Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế Á Châu: 78 

 
 

1.      Cơ cấu về nhân sự: (đang cập nhật)


2.      Ban điều hành: (đang cập nhật)

 

Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066