Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục: đăng ký thành lập Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp.

Thời gian hoàn thành: trong vòng 5 ngày làm việc

Thông tin chi tiết, quý Khách vui lòng liên hệ hotline: 078 8888 066

Các tin khác