Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

    1. Thẩm định giá trị doanh nghiệp, tài sản vô hình, lợi thế thương mại: Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, tài sản vô hình, lợi thế thương mại… phục vụ cho mục đích liên doanh, cổ phần hóa, chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức, phát hành thêm cổ phiếu v.v.Giá trị doanh nghiệp...

1. Định giá bất động sản - Định giá bất động sản phục vụ mục đích chuyển nhượng. - Định giá bất động sản phục vụ mục đích thế chấp vay vốn và giải chấp. - Định giá bất động sản phục vụ mục đích góp vốn liên doanh; - Định giá bất động sản phục vụ mục đích tư pháp. - Định giá bất động sản phục vụ mục đích xác...

Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợ, Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng. Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở:  - Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành. - Tuân thủ các chuẩn mực...

Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt, Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng. Theo quy định, các công trình xây dựng có vốn đầu tư lớn, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trước khi trình Cơ quan tài chính kiểm tra quyết toán, đều phải được kiểm...

  Dịch vụ kiểm toán theo mục đích thuế tập trung vào việc tư vấn và mang đến cho khách hàng giải pháp tiên phong về những vấn đề liên quan đến kiểm toán thuế bởi các cơ quan thuế.   Các chuyên gia về thuế của chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng trong tất cả các giai đoạn của...

Hồ sơ, sổ sách kế toán của doanh nghiệp đang bị rối, hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gỡ rối sổ sách cho doanh nghiệp, và: - Hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán theo quyết định của cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế. - Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán. - Kiểm tra và tiếp nhận số liệu, chứng từ kế toán. - Hạch toán và...