Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Bán Đấu Giá Bất Động Sản, Động Sản

Bán Đấu Giá Bất Động Sản, Động Sản

  

Đối tượng đấu giá tài sản

- Bất động sản: Đất đai, nhà xưởng, cao ốc văn phòng….

- Động sản: Trang máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất….

- Cổ phiếu, trái phiếu.

- Thương hiệu, bản quyền.

Quy trình bảy bước với đấu giá:

1.       - Công bố thông tin vật phẩm được đấu giá

2.       - Thẩm định và công bố giá khởi điểm

3.       - Thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá

4.       - Bảo lãnh ngân hàng hoặc đặt cọc tiền tham gia đấu giá.

5.       - Công bố bước giá.

6.       - Đấu giá và công nhận kết quả người thắng đấu giá

7.       - Thiết lập hợp đồng kinh tế khi trúng đấu giá

Báo phí:

                   BẢNG TỶ LỆ THU GIÁ DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

Chi phí dịch vụ bán đấu giá: Chi phí được tính cho từng hợp đồng bán đấu giá thành, cụ thể như sau:

 

STT

Giá trị tài sản bán được

Mức thu

1

Từ 1.000.000 đồng trở xuống

50.000 đồng

2

Từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

5% giá trị tài sản bán được

3

Từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

5.000.000 đồng + 1,5 % của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng

4

Trên 1.000.000.000 đồng

18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1.000.000.000 đồng

 

Lưu ý: - Bảng tỷ lệ thu giá dịch vụ bán đấu giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%

- Bảng tỷ lệ thu giá dịch vụ bán đấu giá này chưa bao gồm chi phí đăng báo

- Bảng tỷ lệ thu giá dịch vụ bán đấu giá này chưa bao gồm lệ phí công chứng.