Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp, Giá Trị TS Vô Hình

Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp, Giá Trị TS Vô Hình

 

 

1. Thẩm định giá trị doanh nghiệp, tài sản vô hình, lợi thế thương mại:

Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, tài sản vô hình, lợi thế thương mại… phục vụ cho mục đích liên doanh, cổ phần hóa, chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức, phát hành thêm cổ phiếu v.v.Giá trị doanh nghiệp được xác định dựa trên việc tổng hợp, đánh giá, phân tích các dữ liệu quá khứ và xem xét triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

2. Thẩm định dự án đầu tư

 

-  Phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá trị các dự án cần đầu tư như: cao ốc, nhà hàng, resort, bệnh viện, nhà máy,v.v.

- Việc lựa chọn và quyết định đầu tư vào một dự án là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư, chúng tôi sẽ mang lại những thông tin và kết quả hữu ích để nhà đầu tư có quyết định đúng đắn trong việc sử dụng đồng vốn của mình.

- Đối tượng thẩm định giá: toàn bộ doanh nghiệp, lợi ích doanh nghiệp hay một phần lợi ích doanh nghiệp