Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Thẩm Định Giá Bất Động Sản, Máy móc Thiết bị

Thẩm Định Giá Bất Động Sản, Máy móc Thiết bị

1. Định giá bất động sản

- Định giá bất động sản phục vụ mục đích chuyển nhượng.

- Định giá bất động sản phục vụ mục đích thế chấp vay vốn và giải chấp.

- Định giá bất động sản phục vụ mục đích góp vốn liên doanh;

- Định giá bất động sản phục vụ mục đích tư pháp.

- Định giá bất động sản phục vụ mục đích xác định giá trị tài sản để chuyển đổi từ công ty TNHH sang Công ty Cổ phần.

- Định giá bất động sản phục vụ mục đích Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Định giá bất động sản phục vụ mục đích quản lý nhà nước của các địa phương (giao đất, cho thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời…);

- Định giá bất động sản phục vụ mục đích chứng minh năng lực tài chính của tổ chức và cá nhân;

- Các mục đích khác.

Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình giao dịch tài sản.

2. Định giá máy móc thiết bị

Loại tài sản thẩm định:

- Dây chuyền thiết bị công nghiệp.

- Thiết bị y tế.

- Thiết bị truyền hình.

-  Phương tiên vận tải.

-  Hệ thống thiết bị khai thác dầu mỏ.

- Vật tư thiết bị ngành nước.

- Vật tư thiết bị ngành điện.

            - Thiết bị trường học.