Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Kiểm toán Xây Dựng Cơ Bản

Kiểm toán Xây Dựng Cơ Bản

Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt, Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.

Theo quy định, các công trình xây dựng có vốn đầu tư lớn, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trước khi trình Cơ quan tài chính kiểm tra quyết toán, đều phải được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập. Ngoài ra, những công trình xây dựng sử dụng vốn của Doanh nghiệp cũng được Cơ quan tài chính khuyến kích kiểm toán. Chúng tôi hiểu rằng mức độ phức tạp của dịch vụ này, do đó chúng tôi luôn luôn tuân thủ chuẩn mực, các quy định pháp lý và sự thận trọng đúng mức.