Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

K/g các anh/chị, Đính kèm là slide bài giảng chương 1->5 môn Kế toán Ngân hàng thương mại Thanks & best regards,

Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục: đăng ký thành lập Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp. Thời gian hoàn thành: trong vòng 5 ngày làm việc Thông...

THIẾT LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (đã bao gồm Mã số thuế), Doanh nghiệp cần phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế Quận/huyện, nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở để mua sổ sách kế toán và đặt in hoá đơn VAT. Hồ sơ khai thuế ban đầu rất quan trọng đối với doanh nghiệp...

Việc quyết toán thuế hàng năm là công việc hết sức quan trọng của Doanh Nghiệp. Kết quả quyết toán cũng là kết quả cuối cùng thể hiện hiệu quả của công việc kê khai, báo cáo thuế và công việc hạch toán, lập sổ sách kế toán. Kết quả quyết toán thuế sẽ xác định lại số thuế Doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách nhà nước....

Báo cáo thuế hàng tháng là một phần rất quan trọng của Doanh Nghiệp, tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán cuối năm sau này. Chính vì thế chúng tôi xin cung cấp cho quý doanh nghiệp giải pháp về thuế - kế toán một cách chuyên nghiệp Chúng tôi sẽ thực hiện: 1. KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) - Báo...

   Đối tượng đấu giá tài sản - Bất động sản: Đất đai, nhà xưởng, cao ốc văn phòng…. - Động sản: Trang máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất…. - Cổ phiếu, trái phiếu. - Thương hiệu, bản quyền. Quy trình bảy bước với đấu giá: 1.       - Công bố thông tin vật phẩm được đấu giá 2.      ...