Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Kiểm toán mục đích Thuế

Kiểm toán mục đích Thuế

 

Dịch vụ kiểm toán theo mục đích thuế tập trung vào việc tư vấn và mang đến cho khách hàng giải pháp tiên phong về những vấn đề liên quan đến kiểm toán thuế bởi các cơ quan thuế.

 

Các chuyên gia về thuế của chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng trong tất cả các giai đoạn của kiểm toán theo mục đích thuế, bao gồm:

  • Lập và lên kế họach cho kiểm toán thuế
  • Giữ vai trò chủ động trong toàn bộ cuộc kiểm toán bao gồm việc trả lời các câu hỏi và các thắc mắc từ cơ quan thuế một cách có hiệu quả và đúng thời hạn.
  • Đàm phán với cơ quan thuế
  • Kết thúc quá trình kiểm toán

Mục tiêu chung của việc kiểm toán theo mục đích thuế nhằm đảm bảo rằng:

  • Cuộc kiểm toán được tiến hành một cách hữu hiệu và hiệu quả, tối thiểu hóa rủi ro phá sản cho doanh nghiệp và nhà quản lý.
  • Lợi ích thuế và quyền định đoạt tài sản được tối đa một cách hợp pháp
  • Các vấn đề cũng như thắc mắc về thuế (bao gồm vấn đề gia tăng mức thuế ấn định và tiền phạt) cũng được tối thiểu hóa một cách hợp pháp.