Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Rà soát, Hoàn thiện Sổ sách Kế toán

Rà soát, Hoàn thiện Sổ sách Kế toán

Hồ sơ, sổ sách kế toán của doanh nghiệp đang bị rối, hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gỡ rối sổ sách cho doanh nghiệp, và:

- Hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán theo quyết định của cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế.

- Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán.

- Kiểm tra và tiếp nhận số liệu, chứng từ kế toán.

- Hạch toán và lập lại toàn bộ sổ sách kế toán.

- Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp.

- Nộp bổ sung, thay thế BCTC nếu cần thiết.

- Hỗ trợ giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế doanh nghiệp.

- Xây dựng các quy chế quản trị tài chính nội bộ phù hợp với hoạt động của Doanh nghiệp.

- Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong Doanh nghiệp.

- Xác định nhu cầu vốn và phương pháp sử dụng vốn hiệu quả.

- Phương pháp huy động các nguồn tài trợ với quy mô tối ưu.

- Dịch vụ thu xếp vốn và lập, hoàn thiện bộ hồ sơ huy động vốn.

Thông tin chi tiết, quý Khách vui lòng liên hệ hotline: 078 8888 066