Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

KÊ KHAI, BÁO CÁO THUẾ

KÊ KHAI, BÁO CÁO THUẾ

Báo cáo thuế hàng tháng là một phần rất quan trọng của Doanh Nghiệp, tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán cuối năm sau này. Chính vì thế chúng tôi xin cung cấp cho quý doanh nghiệp giải pháp về thuế - kế toán một cách chuyên nghiệp

Chúng tôi sẽ thực hiện:

1. KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.
- Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều. In báo cáo thuế (duyệt).

- Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại chi cục thuế Quận.

- Thông báo số Thuế phải nộp; thực hiện thủ tục nộp Thuế; thông báo số Thuế GTGT còn được khấu trừ hàng tháng

- Lập báo cáo thống kê trong tháng nộp cho phòng thống kê Quận.

2. KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

- Lập và nộp báo cáo thuế TNDN hàng quý

- Lập và nộp báo cáo thuế TNDN hàng năm

- Liên hệ làm việc với cơ quan thuế

- Tư vấn thuế TNDN cho các doanh nghiệp vừa và lớn

- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ quyết toán thuế

- Kiểm tra kế toán vì mục đích thuế

3. KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

- Khai thuế TNCN hàng tháng

- Quyết toán thuế TNCN hàng năm

Thông tin chi tiết, quý Khách vui lòng liên hệ hotline: 078 8888 066