Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Câu hỏi : Cho em hỏi, cách tính thuế giữa 1 Công ty TNHH và cơ sở sản xuất ra sao? Em cám ơn.
Trả lời : Cách tính thuế giữa 1 Công ty TNHH và cơ sở sản xuất đều căn cứ vào các luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề nghị CTy nên tham gia các lớp tập huấn mới thành lập được tổ chức hàng tháng .

Trân trọng kính chào./.