Đại lý thuế Á Châu - Dịch vụ kế toán ,tư vấn thuế - Liên hệ: 078 8888 066

Tin Thẩm Định Giá, Đấu Giá

Tin Thẩm Định Giá, Đấu Giá

Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán độc lập

Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán độc lập

Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán độc lập (Cập nhật ngày 26/07/2011 - 35:11) Tại kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XII đã chính thức thông qua Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 với những quy định quản lý chặt hơn đối với nghề kiểm toán tại Việt Nam. Luật Kiểm toán độc lập là văn bản pháp luật cao nhất về kiểm toán độc lập, lần đầu tiên được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành của Chính phủ nhằm tạo lập khung pháp lý phát triển dịch vụ kiểm toán độc...