DV THỦ TỤC VỀ THUẾ
Báo cáo thuế hàng tháng là một phần rất quan trọng của Doanh Nghiệp,...
HỒ SƠ THUẾ BAN ĐẦU
QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THUẾ, KHIẾU...
   DV KẾ TOÁN
Công việc kế toán, thuế đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá...
Rà soát, Hoàn thiện Sổ sách Kế...
Hạch toán, Lập sổ sách Kế toán
   DV KIỂM TOÁN
  Dịch vụ kiểm toán theo mục đích thuế tập trung vào...
Kiểm toán Báo cáo Tài chính
Kiểm toán Xây Dựng Cơ Bản
   THẨM ĐỊNH GIÁ, ĐẤU GIÁ
1. Định giá bất động sản - Định giá bất động sản phục vụ mục đích...
Bán Đấu Giá Bất Động Sản, Động...
Thẩm Định Giá Trị Doanh Nghiệp,...
   DV THÀNH LẬP DN
Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục: đăng ký thành lập Doanh nghiệp...
   ĐÀO TẠO
Thời gian:  2 tháng (Thứ 7 & chủ nhật hàng tuần)               ...
Slide bài giảng Kế toán ngân hàng...
Đào tạo Kế toán Thuế